Sa zadovljstvom, želimo da obavestimo naše članove kao i klijente da smo produžili saradnju sa kompanijom Dunav osiguranje a.d.o.
Kao i predhodnih godina, i narednih godinu dana će svi naši članovi biti dodatno osigurani u slučaju nezgode prilikom izvršavanja poslova koje obavljaju kod raznih poslodavaca preko naše omladinske zadruge.

edf