Primeri izračunavanja zarada

Uspešnu saradnju ostvarujemo sa: